Nevěřící Janek

 Janek1 Žil byl jeden chlapec, jmenoval se Janek a měl sestřičku Klárku. Jednoho dne jejich rodiče odešli do nebe…  A jak to bylo dále? Uvidíte…

Pohádka o tom, že láska, když je silná, může zničit i veliké zlo a člověk by neměl dbát jen sám o sebe, ale měl by pomáhat druhým.

"Kdo směje se a radost má, tomu se úsměv vracívá. Kdo i z maličkosti radost má, ten i ostatním pomáhá. A kdo pošle lásku do světa, Bůh ji násobně splatí. Kdo pošle lásku do světa, tomu se láska vždy vrátí".Janek2

Janek 3

Facebook Twitter Email

Post Navigation